Διαδραστική εγκατάσταση, Old Truman’s Brewery, Λονδίνο 2010

Σε ένα ξύλινο πλαίσιο κρέμεται ένας λευκός καμβάς όπου προβάλλεται μέσω slide projector μια φωτογραφία με χνάρια ανθρώπων στη λάσπη. Ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος της αλλαγής του slide, για λίγα δευτερόλεπτα ο καμβάς μένει λευκός και έπειτα εμφανίζεται πάλι η ίδια εικόνα. Σταδιακά, δημιουργούνται νέα ίχνη στον καμβά από τους επισκέπτες της έκθεσης.