Φωτεινά κουτιά

2010

φωτογράμματα τοποθετημένα σε ξύλινες κατασκευές με φως