Φωτογράμματα

Σκιές από τρισδιάστατες αφηρημένες συνθέσεις, αποτυπωμένες απευθείας σε φωτογραφικό χαρτί