Διαμόρφωση χώρου. Ομαδικό project.

Workshop μεταξύ Ελλήνων και Βέλγων καλλιτεχνών στον καλλιτεχνικό σταθμό της ΑΣΚΤ στο Ρέθυμνο. Κρήτη