2018

βέργες και λαμαρίνα χάλυβα.  50cm x 26cm x 125cm

Το έργο αποτελείται από κλειστές φόρμες που αναπτύσσονται σπονδυλωτά από επιμέρους γεωμετρικά σχήματα. Οι συνδέσεις των σχημάτων, μιμούνται το νευρικό σύστημα των ζωντανών οργανισμών και ως μια συνέργεια της φύσης και της τέχνης δομείται μια ζωόμορφη μεταλλική σύνθεση.