Αφηρημένες τρισδιάστατες συνθέσεις από διαφορετικά υλικά σε συνδυασμό με πηγές φωτός που είτε αποκαλύπτουν γνώριμες μορφές είτε επεκτείνουν τον υπάρχοντα χώρο.