2017

βέργα χάλυβα, σκληρός γύψος. Μ: 250cm x Π: 250cm x Υ: 100cm