2012

μεταλλικές βέργες, φως. Μ: 110 cm x Π 40 cm x Υ: 90 cm