συνθέσεις σε μέταλλο 2

2017

ανοξείδωτη και απλή λαμαρίνα . 60cm x 27cm x 20cm