2007

βέργα χάλυβα και λαμαρίνα Μ: 150cm x Π: 140cm x Υ: 200cm