2021

Λαμαρίνα χάλυβα και ανοξείδωτες βέργες. Μ: 90cm x Π: 90cm x Υ: 340cm