2016

βέργες χάλυβα και λαμαρίνα. Μ: 150cm x Π: 80cm x Υ: 230cm