Υψιτυπίες, Μεταξοτυπίες

Χάραξη σε ξύλο, λινόλεουμ και τεχνική μεταξοτυπίας