Μαθήματα εικαστικών

Στο εργαστήριο παραδίδονται μαθήματα γλυπτικής, χαρακτικής και ζωγραφικής σε παιδιά και ενήλικες.