συνθέσεις σε μέταλλο 4

2003

λαμαρίνα χάλυβα. Μ: 90cm x Π: 80cm x Υ: 150cm